süt icon

AKTİF 20

Faydaları
  • Enerji kaynağı olarak tritikale, buğday, arpa gibi tahıl kırmalarının kullanıldığı işletmelerde tüm laktasyon döneminde yüksek süt verimi elde edilmesi için üretilmiştir.
  • Yemin işkembede yıkımlanmayan (Bypass) protein değeri yüksektir.
  • Yem çarpmasını ( asidoz ) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.
  • Sağlıklı işkembe gelişimi için yemin lif ( fiber ) içeriği dengelenmiştir.
  • Herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Süt Verimi
(Lt/gün7 hayvan)
Aktif 20 Mısır Silajı Yonca Saman Tahıl
20-25 8 20 - 3 1,5
25-30 9,5 20 - 3 2
30-35 10,5 20 - 3 2,5
20-25 7 20 3 1 1,5
25-30 9 20 3 1 2
30-35 11 20 4 1 3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif 20

Geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Günde en az iki öğünde verilmelidir, öğün sayısı arttıkça yemden yararlanma artacaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.