süt icon

AKTİF 21

Faydaları
  • Mısır silajı gibi enerji değeri bakımından zengin kaba yemler ve mısır, arpa gibi enerji kaynağı daneleri bulunan işletmelerde yüksek süt verimli ineklerde ve erken laktasyon döneminde olan ineklerin beslenmesinde kullanılması için özel olarak formüle edilmiştir.
  • Yem çarpmasını ( asidoz ) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.
  • Sağlıklı işkembe gelişimi için yemin lif ( fiber ) içeriği dengelenmiştir
  • Herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.

Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Süt Verimi
(Lt/gün7 hayvan)
Aktif 21 Mısır Silajı Yonca Saman Arpa & Mısır
20-25 8 20 - 3 1
25-30 10 20 - 3 1
30-35 11 20 - 3 2
20-25 7,5 20 3 1 1
25-30 9,5 20 3 1 -
30-35 11,5 20 4 1 2

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif 21

Geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Günde en az iki öğünde verilmelidir, öğün sayısı arttıkça yemden yararlanma artacaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.