besi icon

AKTİF BESİ GELİŞTİRME

Faydaları
  • Besi başlangıç döneminden sonra kesim öncesi son iki aylık döneme kadar kullanılmalıdır. Enerji kaynağı danelerden yoksun üreticiler için üretilen özel bir yemdir.
  • Yine özellikle büyüme dönemini merada geçirmiş zayıf hayvanların telafi beslenmesi amacıyla formüle edilmiş, kısa sürede hızlı canlı ağırlık artışı sağlayan bir yemdir.
  • Enerji kaynağı arpa, mısır gibi danelerden yoksun üreticilerin besi geliştirme döneminde yüksek canlı ağırlık artışı için tavsiye edilen bir yemdir.
  • Önerildiği şekilde ve yoğun kullanımda hayvanlar kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.
Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Canlı Ağırlık (kg) Aktif B. GeliştirmeAktif B. Geliştirme SamanSaman Arpa MısırArpa Mısır Mısır SilajıMısır Silajı
GCAA (Kg/Gün) 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5
350-400 7,5 8 Serbest Serbest - - - -
400-450 8 8,5 Serbest Serbest - - - -
350-400 7 1 1 - 1 1 5 5
400-450 8 1 1 - 1 1 5 5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.
Besleme Önerileri


Yüksek canlı ağırlık artışı için tavsiye edilen besleme programlarına uyulmalıdır.

Farklı canlı ağırlıktaki hayvanların tüketebilecekleri yem miktarları da farklı olduğundan mümkün olduğunca gruplandırılarak besleme yapılmalıdır.

İçerdiği tampon maddeler, asidozu ( yem çarpmasını ) engellediğinden sindirim sistemi hastalıklarını en aza indirirler.

Besleme önerilerine uyulduğu takdirde ayrıca vitamin & mineral takviyesine gerek yoktur.

Besi yemlerine yeni başlanıyorsa, geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Yemler öğünler halinde verilmelidir, öğün sayısının artması yemden yararlanmayı artıracaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.