besi icon

AKTİF BESİ

Faydaları
  • Altı aydan büyük genç hayvanların büyüme-iskelet yapısının geliştiği dönemde, besi periyodunun yaklaşık ilk üç aylık başlangıç döneminde kullanılır.
  • Önerildiği şekilde ve yoğun kullanımda hayvanlar kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.
  • Yüksek canlı ağırlık artışı için tavsiye edilen besleme programlarına uyulmalıdır.
  • Farklı canlı ağırlıktaki hayvanların tüketebilecekleri yem miktarları da farklı olduğundan mümkün olduğunca gruplandırılarak besleme yapılmalıdır.
  • İçerdiği tampon maddeler, asidozu ( yem çarpmasını ) engellediğinden sindirim sistemi hastalıklarını en aza indirirler.
Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

GCAA (Kg/Gün) 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Canlı Ağırlık (kg) Aktif Besi Saman Arpa Mısır Mısır Silajı
200-250 5 6 Serbest Serbest 0,5 1 - -
250-300 5,5 6,5 Serbest Serbest 0,5 1 - -
300-350 6 7 Serbest Serbest 0,5 1 - -
200-250 4,5 5,5 1 1 0,5 1 3 3
250-300 5 6 1 1 0,5 1 3 3
300-350 5,5 6,5 1 1 0,5 1 4 4
350-400 6 6,5 1 1 - - 5 5
400-450 6,5 7 1 1 - - 5 5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif BesiBesleme Önerileri


Besleme önerilerine uyulduğu takdirde ayrıca vitamin & mineral takviyesine gerek yoktur.

Besi yemlerine yeni başlanıyorsa, geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Yemler öğünler halinde verilmelidir, öğün sayısının artması yemden yararlanmayı artıracaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.