ozel-yem icon

AKTİF DÜVE SIĞIR YEMİ

Faydaları
  • Nişasta ve by - pass protein bakımından zengin olduğ undan süt verimi ve kalitesini artırır.
  • Kaliteli kaba yemler ile kullanıldığında 1 lt süt için yem maliyetini düşürerek işletme ekonomisine katkı sağlar.
  • Süt verimine göre dengelenmiş rasyonlar içinde kullanıldığında döl verimi problemlerini en aza indirmeye yardımcıdır.
  • Büyük ölçekli işletmelerde destek ham madde kullanımı gerektirmediğinden iş gücü kolaylığı sağlar.
  • Önerilen şekilde kullanıldığında beslenmeden kaynaklı metabolik rahatsızlıkları en aza indirir.Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Yaş
( Ay )
Yonca & Kaliteli Kuru Ot Saman Silaj Düve Yemi
6-9 1-1.5 1 3 3
10-13 1-1,5 1.0 5 3.5
14-17 1.5-2 2 7-8 3.5
18 Ay ve Üzeri 1.5-2 2.5 8-9 4

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif Düve

Altı ayını tamamlamış düvelere doğumlarına üç hafta kalan döneme kadar düve yemi verilmelidir.

Sağlıklı beslenmeleri için ihtiyaç duydukları vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini karşılar, beslenme önerilerine uyulduğu takdirde herhangi bir vitamin & mineral takviyesine gerek yoktur.

Düveler günde max. 750 gr. canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir, aşırı beslenmeleri durumunda laktasyon döneminde döl ve süt verimleri olumsuz şekilde etkilenir.

Yağlanma yapmadan düzenli meme gelişmesini teşvik eder ve düvelerde doğumdan sonra oluşabilecek meme ödemi sorununu en aza indirir.

Düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelmeleri için dengeli büyüme sağlar.