ozel-yem icon

AKTİF GEBE SIĞIR YEMİ

Faydaları
  • Nişasta ve by - pass protein bakımından zengin olduğ undan süt verimi ve kalitesini artırır.
  • Kaliteli kaba yemler ile kullanıldığında 1 lt süt için yem maliyetini düşürerek işletme ekonomisine katkı sağlar.
  • Süt verimine göre dengelenmiş rasyonlar içinde kullanıldığında döl verimi problemlerini en aza indirmeye yardımcıdır.
  • Büyük ölçekli işletmelerde destek ham madde kullanımı gerektirmediğinden iş gücü kolaylığı sağlar.
  • Önerilen şekilde kullanıldığında beslenmeden kaynaklı metabolik rahatsızlıkları en aza indirir.Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Dönem Yonca & Kaliteli Kuru Ot Saman Silaj Aktif Gebe
Doğum öncesi son
45-60 gün
1 4 8 4
- 4.5 9 4.5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif Gebe

Vücut kondüsyon skoru ve süt verimliliğine göre gebeliklerinin son 45-60 gününde kuruya çıkarılan ineklerin beslenmesinde kullanılır.

Aşırı yağlanmayı önleyecek şekilde yemin enerji ve protein oranı dengelenmiştir, ineğin laktasyon dönemine girdiğinde daha fazla süt alınmasını sağlar.

Yağlanmadan dolayı doğum sonrası görülebilecek; ketosis (şeker hastalığı), abomasum deplasmanı (mide dönmesi), yağlı karaciğer, rahim iltihabı ve sonun (eş, etene) atılmaması sorunlarını en aza indirir.

Besleme önerilerine uyulduğu takdirde herhangi vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyulmaz. Süt humması ve doğum sonrası meme ödemi problemlerini en aza indirir.

Gebeliğin son döneminde ana karnındaki yavrunun gelişimi hızlıdır ve ihtiyaç duyduğu besin maddelerini destekler sağlıklı buzağı elde edilmesini sağlar.