kucukbas icon

AKTİF TOKLU BESİ


Ürünler

Faydaları


7-12 aylık dönemdeki tokluların beslenmesinde kullanılır.

İlave olarak arpa, mısır gibi tahıl kullanımına ihtiyaç duyulmaksızın, tokluların tüm besi dönemi boyunca kullanılır.

Besleme periyodun da günde en az 200-250 gr. kaliteli kaba yem kullanmaları sağlanmalıdır.

Yoğun besiye alınan toklular serbest olarak tüketebilir.

Koçlarda, koç katımı (flushing) döneminde de kullanılabilir.

Besi performansı yüksektir, Yüksek canlı ağırlık artışı ve karkas kalitesi sağlar.

Yemden yararlanma oranını arttırır.