buzagi icon

ATAK BUZAĞI BÜYÜTME

Faydaları
  • Başlangıç dönemi bitiminden altı ay sonuna kadarki dönemde olan buzağıların beslenmesinde kullanılmalıdır.
  • Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammaddelerden üretilmiştir.
  • Ayrıca mineral & vitamin takviyesine gerek yoktur.
  • Buzağıların ilk altı aylık dönemde alacağı yüksek canlı ağırlık artışı laktasyon ve besi dönemlerindeki performansları için önemlidir. Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
  • İşkembe gelişimini hızlandırır.
  • Gıda kaynaklı ishallerin görülme sıklığı azalır, sindirim sistemini düzenleyici doğal yem katkıları içermektedir.

Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Gün Buzağı Büyütme Yemi Kaliteli Kuru Ot &Yonca Silaj Su
90-180 Serbest Serbest - Serbest
120-180 4 1.5 2 Serbest

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif Gebe