süt icon

ÇİFTLİK 25

Faydaları
  • Laktasyon döneminde 10 ton ve üzeri süt üretimi ve yüksek döl verimi hedefi olan ve enerji kaynağı olarak mısır & arpa gibi tahıl kaynakları ile kullanılan çiftlikler için üretilmiştir.
  • Yüksek üreme performansı için senkronizasyon programlarıyla desteklendiğinde holstein sürülerde doğum aralığı en fazla 400 gün aralığında kalacaktır.
  • Kaba yem kalitesi önemli olmakla birlikte, mısır silajı, yonca gibi kaba yemler haricinde herhangi bir hammadde kullanımına ihtiyaç duyulmamaktadır.
  • Yem çarpmasını ( asidoz ) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.
  • Sağlıklı işkembe gelişimi için yemin lif ( fiber ) içeriği dengelenmiştir.
Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Süt Verimi
(Lt/gün7 hayvan)
Aktif 20 Mısır Silajı Yonca Saman Tahıl
20-25 6 20 3 2 2
25-30 8 20 3 2 2
30-35 9 20 4 1 3
35-40 10 20 5 0,5 3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.
Besleme önerilerine uyulduğu takdirde herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.

Geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Günde en az iki öğünde verilmelidir, öğün sayısı arttıkça yemden yararlanma artacaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.