besi icon

DANEYLE BESİ

Faydaları
  • Harman döneminde fazla miktarda dane tedarik eden ve enerji kaynağı olarak bu danelerin kullanımı esasına göre üretilmiş bir yemdir.
  • Bir’e bir oranında karıştırılarak kullanılabilir.
  • Önerildiği şekilde ve yoğun kullanımda hayvanlar kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.
  • İçerdiği tampon maddeler, asidozu ( yem çarpmasını ) engellediğinden sindirim sistemi hastalıklarını en aza indirirler.
  • Besleme önerilerine uyulduğu takdirde ayrıca vitamin & mineral takviyesine gerek yoktur.


Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

GCAA (Kg/Gün) 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5
Canlı Ağırlık (kg) Daneyle Besi Saman Arpa Mısır Mısır Silajı
200-250 2,5 3 Serbest Serbest 2,5 3 - -
250-300 2,75 3,25 Serbest Serbest 2,75 3,25 - -
300-350 3 3,25 Serbest Serbest 0,5 1 - -
350-400 3,25 3,5 Serbest Serbest 3,25 3,5 - -
400-450 3,5 3,75 Serbest Serbest 3,5 3,75 - -
200-250 2,25 2,75 1 1 2,25 2,75 3 3
250-300 2,5 3 1 1 2,5 3 3 3
300-350 2,75 3,25 1 1 2,75 3,25 4 4
350-400 3 3,25 1 1 3 3,25 5 5
400-450 3,25 3,5 1 1 3,25 3,5 5 5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Daneyle BesiBesleme Önerileri


Besi yemlerine yeni başlanıyorsa, geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Yemler öğünler halinde verilmelidir, öğün sayısının artması yemden yararlanmayı artıracaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.