besi icon

FORS BESİ

Faydaları
  • Diğer besi yemlerine göre daha yüksek canlı ağırlık artışı ve karkas randımanı elde edilir.Yoğun kullanımda hayvanlar kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.
  • Besi başlangıç döneminden kesim öncesi son 60 günlük döneme kadar kullanılması önerilir.
  • Yüksek canlı ağırlık artışı için tavsiye edilen besleme programlarına uyulmalıdır.
  • Farklı canlı ağırlıktaki hayvanların tüketebilecekleri yem miktarları da farklı olduğundan mümkün olduğunca gruplandırılarak besleme yapılmalıdır.Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

GCAA (Kg/Gün) 1,5 1,75 1,5 1,75 1,5 1,75 1,5 1,75
Canlı Ağırlık (kg) Fors Besi Saman Arpa Mısır Mısır Silajı
200-250 5 6 Serbest Serbest 0,5 1 - -
250-300 5,5 6,5 Serbest Serbest 0,5 1 - -
300-350 6 6,5 Serbest Serbest 0,5 1 - -
350-400 6,5 7 Serbest Serbest 0,5 1 - -
400-450 7 7,5 Serbest Serbest 1 1,5 - -
200-250 4,5 5,5 1 1 - - 3 3
250-300 5 6 1 1 - - 3 3
300-350 5,5 6,5 1 1 - - 4 4
350-400 6 6,5 1 1 - - 5 5
400-450 6,5 7 1 1 - - 5 5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Fors BesiBesleme Önerileri


İçerdiği tampon maddeler, asidozu ( yem çarpmasını ) engellediğinden sindirim sistemi hastalıklarını en aza indirirler.

Besleme önerilerine uyulduğu takdirde ayrıca vitamin & mineral takviyesine gerek yoktur.

Besi yemlerine yeni başlanıyorsa, geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Yemler öğünler halinde verilmelidir, öğün sayısının artması yemden yararlanmayı artıracaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.