süt icon

FORS SÜT

Faydaları
  • İşletmede döl tutma problemlerinin yüksek olduğu dönemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
  • Yem çarpmasını (asidoz) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.
  • Günlük ortalama süt verimi 25 kg. ve üzeri olan ineklerin tüm laktasyon döneminde dengeli beslenmeleri için üretilmiştir.
  • Mısır ve buğdaygil silajı, yonca gibi kaba yemler haricinde başka herhangi bir hammadde kullanılmadan hayvanların ihtiyaçlarını karşılar.
  • Sağlıklı işkembe gelişimi için yemin lif (fiber) içeriği dengelenmiştir.
  • Herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.
Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Süt Verimi
(Lt/gün7 hayvan)
Fors Süt Mısır Silajı Yonca Saman Tahıl
20 8,5 22 3 2 -
25 9 25 4 1 -
30 11,5 25 4 1 -
35 12,5 25 5 0,5 -

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Fors Süt

Geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Günde en az iki öğünde verilmelidir, öğün sayısı arttıkça yemden yararlanma artacaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.