İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

"Şirketin aktifindeki en önemli varlık çalışanlarıdır" felsefesi üzerine kurulmuş olan insan kaynakları politikamız; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, köklü kadrosunun verimli istihdamını devam ettirmek, kaliteli ve kurum kültürüne uyumlu insan gücü alımını gerçekleştirmek ve bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini amaçlar.

Bu kapsamda çalışanların;

  • Motivasyon ve bağlılığı ön planda tutmak,
  • Sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Fırsat eşitliği yaratmak,
  • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • İlkeleri gözetmek başlıca ilkelerimizdir.