buzagi icon

ÖNCÜ BUZAĞI BAŞLANGIÇ

Faydaları
  • Buzağı kayıpları genellikle 0-2 aylık yaş dönemlerinde görülür.
  • Doğum sonrası ağız sütü (kolostrum) yönetimi ve buzağıların temiz & havadar barınaklarda muhafaza edilmesi sağlıklı buzağı yetiştiriciliği için önemli etkenlerdir.
  • Doğumdan hemen sonra ilk on iki saat içinde en az 4 lt. ağız sütü içirilmelidir. İdeal miktar 6 lt.’dir.
  • İkinci ve üçüncü günler 4’er lt. içirilmeye devam edilmelidir. Buzağılar ancak ağız sütünü içerek hastalıklara karşı direnç sağlarlar.
  • Dördüncü günden itibaren 3.ayın sonuna kadar olan buzağıların beslenmesinde buzağı başlangıç yemi kullanılmalıdır.


Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Haftalar Ağız Sütü Süt/Buzağı Maması Buzağı Başlangıç Yemi Kaliteli Kuru Ot&Yonca Su
1 4-6 lt. - 3. Günden sonra - -
2 - 4-5 Serbest - Serbest
4-5 - 5-6 Serbest - Serbest
6 - 4-5 Serbest - Serbest
7-8 - 3-4 Serbest Serbest Serbest

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif Gebe

İşkembe gelişimi ile buzağı gelişimi doğrudan alakalıdır. İşkembe ne kadar hızlı gelişirse yemden yararlanma oranı aynı şekilde artar. Buzağı Başlangıç yemi işkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı artırır.

Sindirile bilirliği yüksek ve lezzetli hammaddelerden üretilmiştir. Ayrıca mineral & vitamin takviyesine gerek yoktur. Yüksek canlı ağırlık artışı sağlar.

Gıda kaynaklı ishallerin görülme sıklığı azalır, sindirim sistemini düzenleyici doğal yem katkıları içermektedir.