süt icon

PRESTİJ SÜT

Faydaları
  • Süt verimi 20 lt. ve üzerinde hayvanların tüm laktasyon boyunca besin maddesi ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
  • Yem çarpmasını ( asidoz ) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.
  • Sağlıklı işkembe gelişimi için yemin lif ( fiber ) içeriği dengelenmiştir.
  • Herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.

Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme Programları

Süt Verimi
(Lt/gün7 hayvan)
Aktif 20 Mısır Silajı Yonca Saman Tahıl
20-25 9 20 - 3 1
25-30 10 20 - 3 1
20-25 8 20 3 1 2
25-30 9 20 3 1 2

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir.

* Tabloda yer alanlardan farklı hammaddeler ile besleme yapılacak ise saha satış yönetmeninden yardım alınmalıdır.

Aktif 20

Geçişler, bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılarak yapılmalıdır.

Günde en az iki öğünde verilmelidir, öğün sayısı arttıkça yemden yararlanma artacaktır.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır.Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirildikten sonra verilmelidir.