Rasyonel TMR

Rasyonel Tam Yem Merkezi

Türkiye hayvancılık sektörüne önemli katkılarda bulunmayı kendine misyon edinen Öztürk Group, dünya çapında yenilikçi besleme tekniklerini yakından takip etmektedir.Türk hayvancılığında verim kaybına yol açan sebeplerden en önemlisi, yetiştiricinin standart kalitede kaba yem tedariği ve dengeli besleme programı uygulama konusunda yaşadığı zorluklardır.Hayvancılık sektöründeki edindiği tecrübelerle bu eksikliği gören Öztürk Group, dünyanın en yüksek süt verimine ulaşmış ülkelerinde uygulanan, başarısı kanıtlanmış TMR (total mixed ration) yem üretim tekniğini, Rasyonel Tam Yem Merkezi ile, Türk yetiştiricisi için ulaşılır hale getirmiştir.Böylece üreticinin işletmesindeki hayvanların süt verimleri, canlı ağırlık artışları gibi parametreleri göz önünde bulundurarak, her işletmenin ihtiyacını karşılayacak yem reçeteleri oluşturmaktadır.Bu yem reçetelerini kaba-kesif yemiyle birlikte, uygun koşullarda biraraya getirerek, sıkıştırmak suretiyle file ve streç ile paketleyip üreticiye ulaştırmaktadır.Bu sayede her türlü işletmede minimum girdi ve doğru besleme ile sağlıklı ve verimli sürüler elde edilerek verim ve kalitenin artırılması sağlanmaktadır.

Rasyonel