ozel-yem icon

SİMENTAL BESİ YEMİ

Faydaları
  • Simental erkek besi hayvanlarında, altı aydan kesim dönemine kadar yüksek besi performansı elde etmek için formüle edilmiştir.
  • Tüm besi periyodunda kullanımında yağlanmaya sebep olmadan hızlı canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Simental ırkının kaba yemlerden yararlanabilirliği yüksektir ve mısır silajı kaliteli kaba yem kaynağı olarak rahatlıkla kullanılabilir.
  • Mısır silajı kullanımında silajın nişasta değeri önem arz etmektedir. Mısır silajında nişasta oranı kuru madde de minimum %25 olmalıdır. Kullanılmadan önce mutlaka analiz ettirilmeli ve kullanım miktarı ile ilgili olarak Bölge Satış Yönetmenlerinden bilgi alınmalıdır.Ürünler

Tavsiye Edilen Besleme ProgramlarıYem çarpmasını (asidoz) engellemek için tampon maddeler kullanılmıştır.

Simental yemine besi hayvanları bir hafta içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

Herhangi bir vitamin & mineral ilavesine gerek yoktur.

Hayvanların önünde her zaman içebilecekleri kalitede temiz su bulundurulmalıdır. Klor ihtiva eden sular en az bir gün dinlendirilmelidir ve sonrasında verilmelidir.

Yemler öğünler halinde verilmelidir.

Tavsiye edilen besleme programlarına uyulduğu takdirde yüksek karkas randımanı ve kalitesi elde edilecektir.