background
Aktif 18

Tanımı

-         Orta ve ileri laktasyonda ki sağmalların beslenmesi, üremesi göz önünde bulundurularak formüle edilmiş süt yemimizdir. Özellikle kesif yem tüketiminin yüksek, kaba yemin az bulunduğu veya kullanıldığı bölgelerde yaşanan asidoza bağlı besleme problemlerini minimize eder.

Özellikleri

-         % 18 ham protein içerir.

-         Düşük süt yağı sendromu, asidoz,  foliküler kist ve laminit gibi metabolik hastalıklar üzerine pozitif etkiye sahiptir.

-         Orta düşük miktarda süt veren sağmalların kullanımına uygundur.

-         Rumen pH’ını dengelemek, süt verimi ve kalitesini iyileştirmek için tampon maddeler içerir.

-         Tahıl ezme, kırma ve fleksleriyle rahatlıkla kullanılabilir.  Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

Tavsiyeler

-          Eğer AKTİF 18 SÜT  yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

                                   

Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Aktif 18

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

15-20

8

20

-

5

1

15-20

9

20

-

5

-

20-25

10

20

4

1

2

20-25

11

20

-

5

1

 

 

 

 

 

 

           

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.