background
Aktif 20

Tanımı

-         Yüksek ve orta süt verimli sağmalların; arpa, buğday, mısır gibi tahıl ezme ve fleksleriyle birlikte tüm laktasyon dönemlerinde kullanılabilmesi için formüle edilmiş süt yemimizdir.

Özellikleri

-           %20 ham protein içerir. Yüksek kaliteli (bypass) protein içermektedir.

-         Tahıl kullanımı göz önüne alınarak, asidoz, laminit gibi matabolik hastalıkların önüne geçmek için tampon maddeler içermektedir.

-         Vitamin, mineral içerikleri tahıl kullanımı düşünülerek ekstra olarak artırılmıştır.

-         İçerdiği yüksek vitamin mineral sayesinde kızgınlık ve döl veriminde de artış sağlar.

-         Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

Tavsiyeler

-          Eğer AKTİF 20 SÜT yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Aktif 20

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

8

20

-

5

2

25-30

9,5

20

-

5

3

20-25

7

20

4

1

2

25-30

8,5

20

4

1

3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.