background
Aktif 21

 Tanımı

-         Fresh ve pik laktasyon dönemlerinde, yüksek verimli sağmalların beslenmesinde özellikle mısır silajı ve tahıl kullanan işletmeler için formüle edilmiş süt yemimizdir.

-          

Özellikleri

-         %21 ham protein içeren yüksek proteinli, protein kalitesi (bypass) ve aminoasit içeriği yüksek bir yemimizdir.

-         Yüksek miktarda silaj ve tahıl kullanımıyla oluşabilecek asidoz, laminit gibi metabolik hastalıkları minimize etmek için tampon maddeler içermektedir.

-         Yüksek verimli sağmalların pike çıkma süresini kısaltır ve pikte kalma süresini uzatarak süt veriminde artış sağlar.

-         Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

Tavsiyeler

-          Eğer AKTİF 21 SÜT yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

       Süt Verimi
   (Lt/gün hayvan)

Aktif 21

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

8

20

-

5

1

25-30

10

20

-

5

1

30-35

11

20

-

5

2

20-25

7

20

4

1

1

25-30

8.5

20

4

1

2

30-35

10

20

4

1

2

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.