background

Aktif Besi

Aktif Besi

Tanımı

-          Aktif besi yemi besiye alınacak hayvanların enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçları göz önüne alınarak besi başlangıcında ve tahıl kırma, ezmeleri kullanan işletmeler için besi ortasında kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Özellikleri

-          %14 ham protein içermektedir.

-          Tahıl kullanan bölge ve işletmeler de besi ortasına kadar kullanılabilir.

-           Asidoz ve laminitis gibi metabolik rahatsızlıkları azaltmak, kaba yem sindirimini arttırmak için tampon maddeler içermektedir.

-          Tahıl kullanımı düşünülerek ekstra vitamin mineral takviyesi kullanılmıştır.

Tavsiyeler

  • Eğer AKTİF BESİ yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yem ile karıştırarak geçiş yapınız.
  • Besi hayvanlarınızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1 m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1 katı olması iyi olacaktır.
  • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 40-50 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidir.
  • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 50 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır.
  • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
  • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.

GCAA               (Kg/Gün)

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Canlı Ağırlık (kg)

Aktif Besi

Saman

Tahıl

Mısır Silajı

200-250

5

6

1

1

0,5

1

4

3

250-300

6

7

1

1

1

1,5

4

3

300-350

7

8

1

1

1,5

2,5

4

3

350-400

8

8

1

1

2

3

4

3

400-450

8

8

1

1

2,5

3,5

4

3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.