background

Aktif Besi Geliştime

Aktif Besi Geliştime

Tanımı

-          Besiye alınacak, büyüme çağındaki genç hayvanların daha hızlı gelişmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş besi başı, besi ortası ve tahıllarla birlikte besi sonunda da kullanılabilecek besi yemimizdir.

Özellikleri

-          %15 ham protein içerir ve protein kalitesi yüksektir.

-          Kaba yem kalitesinin düşük olduğu bölge ve işletmelerde besi başı,  besi ortası dönemlerde ekstra bir protein, enerji takviyesi istemez.

-          Besi sonu dönemde tahıl ezmeleri veya flakeleriyle takviye edilerek besi sonuna kadar kullanılabilir.

-           Asidoz ve laminitis gibi metabolik rahatsızlıkları azaltmak, kaba yem sindirimini arttırmak için tampon maddeler içermektedir.

Tavsiyeler

  • Eğer AKTİF BESİ GELİŞTİRME yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.
  • Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1 m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1katı olması iyi olacaktır.
  • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 40-50 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidirler.
  • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 50 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır.
  • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
  • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.

·         GCAA (Kg/Gün)

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Canlı Ağırlık (kg)

Aktif Besi

Saman

Tahıl

Mısır Silajı

200-250

5

6

1

1

-

-

4

3

250-300

6

7

1

1

-

-

4

3

300-350

7

8

1

1

1

1

4

3

400-450

8

9

1

1

1,5

2

4

3

450-500

9

9

1

1

2

3

4

3

500-550

9

9

1

1

2,5

4

4

3

550-600

9

9

1

1

3

5

4

3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.