background

Aktif Düve

Aktif Düve

Tanımı

 • Aktif Düve Yemi altıncı ayını doldurmuş düvelerin, doğumuna 3 hafta kadar yani yirmi üç aylık döneme kadar beslenmesi ve gerek büyüme gerek gebe kalma gerekse sağmal dönemlerin de maksimum süt verimi almak için özenle formüle edilip üretilmektedir.

Özellikleri

   • %18 ham protein içeren Aktif Düve yemimiz düverimizi yağlandırmadan büyütmek ve geliştirmek için tasarlanmıştır.
   • Sağlıklı beslenmeleri için ihtiyaç duydukları vitamin, mineral ve diğer besin maddelerini karşılar, beslenme önerilerine uyulduğu takdirde herhangi bir vitamin& mineral takviyesine gerek yoktur.
   • Düveler günde max. 750 gr. canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir, aşırı beslenmeleri durumunda laktasyon döneminde döl ve süt verimleri olumsuz şekilde etkilenir.
   • Yağlanma yapmadan düzenli meme gelişmesini teşvik eder ve düvelerde doğumdan sonra oluşabilecek meme ödemi sorununu en aza indirir.
   • Düvelerin uygun zamanda kızgınlığa gelmeleri için dengeli büyüme sağlar.

   Tavsiyeler

   • Günlük canlı ağırlık artışı 750 g olarak hedeflenmeli ve boylanma sürekli takip edilmelidir. Aşırı canlı ağırlık artışı, meme dokusunda fonksiyonel olmayan yağ dokusunda artışına sebep olacağından arzu edilmez. Özellikle gebelik gerçekleştikten sonra aşırı beslemeden kaçınılmalıdır.
   • Düvelerimiz canlı ağırlıklarının%45-50’sine ulaştıklarında (10-12 aylık yaşta) kızgınlık göstermeye başlarlar. Ancak bu yaşlar, tohumlama için çok erkendir.
   • Düvelerimiz ergin canlı ağırlıklarının yüzde 70’ine ulaştıkları zaman (14-15 ayla/ 130 cm cidago yüksekliği)  tohumlanmalıdır.
   • 14 aylıktan önce veya gerekli cidagoya ulaşmamış düvelerimizde yumurta kalitesi daha düşük olacaktır ve gebeliğin şekillenmesi durumunda da ilk laktasyonda süt verimleri düşük kalacaktır.
   • Sorunsuz bir doğum için hayvanın 23-25. aylarda ve 500-600 kg canlı ağırlıkta olması hedeflenir.
   • Rasyonlarda yüksek kaliteli kaba yemlerin kullanılmasına önem verilmelidir.
   • Mısır silajı gibi enerji içeriği yüksek kaba yemlerin verilmesine dikkat edilmeli, yoğun tüketimden kaçınılmalıdır.
   • Düvelerimizin 24 saat boyunca temiz içme suyuna ve yeme ulaşmalarına imkan tanımalıyız.

          

        ·        Yaş
        ( Ay )

        Yonca& Kaliteli Kuru Ot

        Saman

        Silaj

        Düve Yemi

        6-9

        1-1.5

        1

        3

        3

        10-13

        1-1,5

        1.0

        5

        3.5

        14-17

        1.5-2

        2

        7

        3.5

        18 Ay ve Üzeri

        1.5-2

        2.5

        8

        4,5

        * Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.