background

Aktif Gebe

Aktif Gebe

Tanımı

 • Aktif Gebe İnek, kuruya ayrılan sağmalların doğuma son 45-60 gün kala kullanılması için geliştirilmiş anyonik bir yemdir. Kuru dönemde meme dokusunun yenilenmesi, buzağının ana karnında iyi bir şekilde gelişmesi, doğum sonrası kaliteli bir kolostrum ve metabolik hastalıkları minimize etmek için özenle formüle edilip üretilmektedir.

Özellikleri

 • Vücut kondisyon skoru ve süt verimliliğine göre gebeliklerinin son 45-60 gününde kuruya çıkarılan ineklerin beslenmesinde kullanılır.
 • Aşırı yağlanmayı önleyecek şekilde yemin enerji ve protein oranı dengelenmiştir, ineğin laktasyon dönemine girdiğinde daha fazla süt alınmasını sağlar.
 • Yağlanmadan dolayı doğum sonrası görülebilecek; ketosis (şeker hastalığı), abomasum deplasmanı (mide dönmesi), yağlı karaciğer, rahim iltihabı ve sonun (eş, etene) atılmaması sorunlarını en aza indirir.
 • Besleme önerilerine uyulduğu takdirde herhangi vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyulmaz. Süt humması ve doğum sonrası meme ödemi problemlerini en aza indirir.
 • Gebeliğin son döneminde ana karnındaki yavrunun gelişimi hızlıdır ve ihtiyaç duyduğu besin maddelerini destekler sağlıklı buzağı elde edilmesini sağlar.

Tavsiyeler

 • Kuru dönem ile gebe hayvanın meme bezleri dinlenir, vücut hücreleri yenilenir, böylece yeni verim dönemine sağlıklı bir şekilde hazırlanır.
 • Kuru döneme alınan hayvan, sağmallardan ayrı bir yerde bakılmalıdır. Böylece sulukta ve yemlikte yaşanabilecek rekabetten dolayı yavru atmaların önüne geçilebilir.
 • Bu dönemde hayvanlarımızın aşırı kilo almamalıdır. Kuruda min. 45 max 75 gün kalmalıdır.
 • Kuru dönemde bulunan hayvanların önünde sürekli temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
 • Kuru dönem beslemesinde kullanılacak kaba yemler küflü, kokuşmuş, bozulmuş olmamalıdır. Buzağı atmalara ve bağışıklığın düşmesine sebep olabilirler.
 • Kuru dönem boyunca kuru veya yaş yonca otu, kuru veya yaş pancar posası, Ca ve K içeriği yüksek ham maddeler ile süt yemi verilmemesi gerekir.
 • Doğuma 15-20 gün kala süt yemi ile karıştırılarak verilmeli ve hayvanın süt yemine alışması sağlanmalıdır.
 • Doğuma 15-20 gün kala hayvanlarımızın kuru madde alımları sık sık kontrol edilmeli, doğuracağı hafta sağmal rasyonun yarısını tüketebilir durumda olmalıdır.
 • Meme ödemini artıracağından kuru dönem boyunca hayvana tuz ve soda gibi sodyum oranı yüksek katkılar verilmemelidir.

·        Dönem

Yonca& Kaliteli Kuru Ot

Saman

Silaj

Aktif Gebe

Doğum öncesi son
45-60 gün

1

4

8

4

-

5

8

4.5

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.