background

Aktif Kesim

Aktif Kesim

Tanımı

  • Aktif Besi Kesim yemimiz besiye alınmış hayvanların kesimine son iki ay kala kullanılmak amacı ile geliştirilmiş yüksek oranda enerji ve nişasta ihtiva eder. Besinin son dönemi için hızlı bir canlı ağırlık atışı ve et kalitesi üzerine pozitif bir etki sağlamak amacı ile özenle formüle edilip üretilmektedir.
Faydaları

·         Kesimden önce artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere, kesim öncesi 2 ay boyunca kullanılması önerilen bir yemdir. Karkas kalitesini olumlu etkileyecek düzeyde nişasta ve şeker içerir.

·         Tavsiye edilen miktarlarda kullanıldığında besleme kaynaklı karkas koyu renkli et problemini en aza indirir.

·         Önerildiği şekilde ve yoğun kullanımda hayvanlar kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.

·         Besi sonunda ki yoğun beslemeden dolayı oluşabilecek timpani, asidoz ve laminit problemlerini minimize etmek için tampon maddeler kullanılmaktadır.

·         Yüksek canlı ağırlık artışı için tavsiye edilen besleme programlarına uyulmalıdır.

Tavsiyeler

  • Eğer AKTİF KESİM yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.
  • Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1 m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1katı olması iyi olacaktır.
  • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 40-50 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidirler.
  • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 50 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır.
  • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
  • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.

·         GCAA (Kg/Gün)

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Canlı Ağırlık (kg)

Aktif Besi Bitirme

Saman

Arpa Mısır

Mısır Silajı

450-500

9

10

2,5

2,5

-

-

-

-

500-550

10

11

2,5

2,5

-

-

-

-

450-500

8

9

1

1

2

2

4

4

500-550

9

10

1

1

2

2

4

4

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.