background

Aktif Koyun Süt

Aktif Koyun Süt

Tanımı

 • Koyun Süt Yemi koyunların doğumuna 4-5 hafta kaldığı dönemden başlayarak, tüm laktasyon dönemi boyunca kullanılabilecek, koyunların süt kalitesi ve verimleri göz önünde bulundurularak özenle formüle edilip üretilen bir yemimizdir.

Özellikleri

 • %17 ham protein içerir enerji seviyesi koyunların ihtiyacı doğrultusunda yüksektir.
 • Koyunlarımızın kolay kuzulamasını sağlar.
 • Koyunların yeni kuzuladığı dönemde zayıflamasını engeller.
 • Sağlıklı bir işkembe ortamı temin eder.
 • Kuzulamadan sonra sütte devamlılığı ve süt kalitesinde artış sağlar.
 • Son atma sorunlarını engeller.
 • Özel vitamin ve mineral içeriği ile döl tutma oranında artış sağlar.

Tavsiyeler

 • Koyunlarda son 45 gün bakımı kuzu gelişimi ve anne sağlığı için çok önemlidir.
 • Barınaklarda yeterli yemlik alanı olduğundan emin olmalıyız. Koyun başı minimum 30-40 cm yemlik olmalıdır.
 • Koyunların temiz ve içilebilir suya serbest ulaşılabilmeleri sağlanmalıdır.
 • Sırası ile her koyun için en az 1,5 m2, gebe ise 1,7 m2, kuzuluklarda ise anaç başına 2,5 m2 kuru altlıklı yataklık alanı sağlanmalıdır.
 • Koyunlarımızın kuzulama dönemlerine göre göre barındırılıp beslenmesinde yarar vardır.
 • Koyunlarımızın meraya gidip gitmemesine de bağlı olarak günlük olarak en az 1 kg civarında iyi kaliteli kuru ot da tüketmeleri, işkembe sağlığı için önemlidir.
 • İkiz veya daha fazla kuzulu koyunlarımızın ayrı barındırılıp beslenmesinde yarar vardır.
 • Barınaklarda rutubetin yüksek olması ve havalandırmanın yeterli olmaması sonucunda solunum yolu problemleri artacaktır. Özellikle kış mevsiminde aşırı ve direkt hava akımından kaçınmak gerekir. Ayrıca barınağın yeteri kadar havalandırıldığından emin olunmalıdır.
 • Koyunlarımızın veteriner hekim kontrolünde iç dış parazit ve aşı uygulamalarının düzenli yapılması çok önemlidir.

·         Süre (hafta)

Yonca-Ot Kg/Gün

Arpa Kg/Gün

Silaj Kg/Gün

Koyun Süt Yemi

01-12

2

0.25

-

1,25

01-12

1

-

2

1,5

 

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.