background

Aktif Kuzu Başlangıç

Aktif Kuzu Başlangıç

Tanımı

 • Aktif Kuzu Başlangıç yemimiz kuzuların doğumdan itibaren, sütten kesildikleri 45-60 güne kadar beslenmeleri için formüle edilmiş yüksek besin içiriğine sahip, kuzuları yeme alıştırmak için lezzetli, sindirilebilirliği ve bio-yararlanımı yüksek hammaddelerden oluşan kuzu başlangıç yemimizdir.

Özellikleri

 • %17 ham protein içerir kuzular tarafından severek tüketilir, yeme çabuk alışmalarını sağlar.
 • İdrar taşına bağlı olarak yaşanan sidik zoru sorununu engeller.
 • Hızlı kas, iskelet ve rumen gelişimi sağlar.
 • Gıdaya bağlı ishallerin oluşmasını önlemede etkilidir.
 • Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar ve sütten kesim canlı ağırlığını arttırır.

Tavsiyeler

 • Kuzuların temiz ve içilebilir suya serbest olarak ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.
 • Her 3 kuzuya en az 1 m2 kuru altlıklı yataklık alanı sağlanmalıdır. 1 aylık yaşta sağlanan yataklık alanı, 2 kuzuya 1 m2 olmalıdır. 
 • Bir haftadan küçük yaştaki kuzuların ayrı bölümlerde barındırılmasında yarar vardır.
 • 3. günden itibaren Öztürk Kuzu Başlangıç Yemi, serbest tüketim şeklinde sunulmalıdır.
 • 30. günde kaliteli kuru ot verilmeye başlanabilir.
 • Barınakların ısıtılmasında her 15 kuzuya 1 adet (250 W) infra-red lamba, tabandan 1 metre olacak şekilde kullanılabilir veya alternatif ısınma sistemleri de tercih edilebilir.
 • Kuzu barınaklarında yüksek rutubet (≥%80) ve havalandırmanın yeterli olmaması sonucunda solunum yolu problemleri artacaktır. Özellikle kış mevsiminde aşırı ve direkt hava akımından kaçınmak gerekir. Ayrıca barınağın yeteri kadar havalandırıldığından emin olunmalıdır.
 • Kuzularda ve gebe koyunlarda doğum öncesi ve sonrası için aşılama ve sağlık uygulamalarının bir protokol çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

·         Günler

 Süt

Öğün sayısı

Kuzu Başlangıç Yemi

Kaliteli Kuru Ot&Yonca

Su

1-3 gün

125 ml.

4-5

3. Günden sonra

-

-

4-30 gün

250 ml.

3-4

Serbest

-

Serbest

30-45

450 ml.

2-3

Serbest

serbest

Serbest

45-60

500 ml.

2

Serbest

serbest

Serbest

60 gün sonrası

-

-

Kuzu büyütme

Serbest

Serbest
* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.