background

Fors Besi

Fors Besi

Tanımı

-          Besiye alınan hayvanların tüm besi dönemi boyunca kullanabileceği bir besi yemi olup, en hızlı canlı ağırlık artışı sağlaması amacıyla geliştirilip formüle edilmiştir.

 

Özellikleri

-          Besi hayvanlarında, altı aydan kesim dönemine kadar olan sürede, yüksek besi performansı elde etmeniz için formüle edilmiştir.

-          Tüm besi periyodunda kullanımında yağlanmaya sebep olmadan, hızlı, canlı ağırlık artışı sağlar.

-           İçeriğinde kullanılan Sindirilebilirliği yüksek ham maddeler sayesinde karkas kalitesi ve et randımanı üzerinde olumlu etki yapmaktadır.

   Tavsiyeler

  • Eğer FORS BESİ yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.
  • Besi hayvanlarımızın barınaklarının planlanmasında hayvan başına kuru altlık alanı, her 100 kg canlı ağırlık için en az 1 m2 olmalıdır. Ayrıca gezinme alanının da bunun 1katı olması iyi olacaktır.
  • Besi hayvanlarımız için hayvan başına serbest sistemlerde en az 40-50 cm yemlik alanı olması, rekabet olmaması ve yeme serbest ulaşımın sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız için 24 saat temiz ve içilebilir su sağlamamız önemlidir.
  • Besi hayvanlarımız 24 saat yeme ulaşabilmelidirler.
  • Besi hayvanlarımıza besi başlangıcında her 50 kg canlı ağırlık için 1 kg kesif yem vermemiz uygun olacaktır.
  • Besi hayvanlarımızı çok kalabalık olmayan padoklarda ve mümkün olduğunca yakın yaş ve canlı ağırlıkta olacak şekilde barındırmalıyız. Gerekmedikçe hayvanlarımızın padoklarını değiştirmemeliyiz.
  • Besi hayvanlarımız için karantina padokları bulundurmalıyız. Gerekli koruyucu aşılama ve sağaltım programlarımızı oluşturmalıyız.

·         GCAA (Kg/Gün)

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

Canlı Ağırlık (kg)

FORS Besi

Saman

Tahıl

Mısır Silajı

200-250

4

5

1

1

-

-

4

3

250-300

5

6

1

1

-

-

4

3

300-350

6

7

1

1

1

1

4

3

400-450

7

8

1

1

1,5

2

4

3

450-500

9

8

1

1

2

3

4

3

500-550

9

9

1

1

2,5

4

4

3

550-600

9

9

1

1

3

5

4

3

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.