background

Fors Süt

Fors Süt

Tanımı

-     Yüksek ve orta verimli sağmalların tüm laktasyon dönemleri boyunca kullanılabilecek, özellikle kaba yem kalitesinin düşük ve tahıl kullanımın az olduğu işletmeler için formüle edilmiştir.

 Özellikleri

-   %19 ham protein içeriğine sahip olup protein kalitesi (bypass) yüksektir.

- Düşük kaliteli kaba yemlerle (saman vb.) kullanıma uygundur.

- Yüksek nişasta ihtiva eder ekstra tahıl kullanımına gerek kalmaz.

- Kaba yem sindirimini artırmak, laminit, asidoz gibi metabolik hastalıkların önüne geçmek için tampon maddeler içermektedir. Böylece süt verimi ve kalitesi de artar.

- Sessiz, gizli kızgınlığı azaltarak döl verimine artı sağlar.

- Doğum sonra görülen negatif enerji balansına bağlı yağlı karaciğer ve ketosis riskini minimize eder.

- Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

Tavsiyeler

-          Eğer FORS SÜT yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

·        Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Fors

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

9

20

-

5

-

25-30

10

20

-

5

1

20-25

8

20

4

1

-

25-30

9

20

4

1

1

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.