background

Fors Süt Ekstra

Fors Süt Ekstra

Tanımı

-         Tüm laktasyon dönemleri boyunca kullanılabilen, düşük kaliteli kaba yemlerin (saman v.b) kullanıldığı bölge ve gizli kızgınlık, ketosis problemleri olan işletmeler için özel olarak formüle edilmiş süt yemimizdir.

  Özellikleri

- %19 ham protein içerir. Rumende yıkımlanmayan bypass protein oranı yüksektir. 

- Doğum sonrası görülen beslenmeye bağlı yağlı karaciğer ve ketosis gibi problemleri önlemede yardımcı olur.

- Doğum sonrası ilk kızgınlık gösterme süresini kısaltır.

- Rumen Ph’ını dengelemek, asidoz, laminit gibi metabolik hastalıkların önüne geçmek için tampon maddeler içerir.

- Yüksek oranda tahıl içeriğinden dolayı yüksek enerjili ve nişastalı bir yemdir.

- Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden oluşmaktadır.

 Tavsiyeler

-        Eğer Fors Süt Ekstra yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-     Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-     Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-    Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-    Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-     Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.


 

   Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Fors Ekstra

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

9

20

-

5

-

25-30

10

20

-

5

1

20-25

8

20

4

1

-

25-30

9

20

4

1

1

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.