background

Fors Süt Ekstra

Fors Süt Ekstra

Tanımı

-          Tüm laktasyon dönemleri boyunca kullanılabilen, düşük kaliteli kaba yemlerin (saman v.b) kullanıldığı bölge ve gizli kızgınlık, ketosis problemleri olan işletmeler için özel olarak formüle edilmiş süt yemimizdir.

  Özellikleri

-  %19 ham protein içerir.  Rumende yıkımlanmayan bypass protein oranı yüksektir.  

-  Doğum sonrası görülen beslenmeye bağlı yağlı karaciğer ve ketosis gibi problemleri önlemede yardımcı olur.

-  Doğum sonrası ilk kızgınlık gösterme süresini kısaltır.

-  Rumen Ph’ını dengelemek, asidoz, laminit gibi metabolik hastalıkların önüne geçmek için tampon maddeler içerir.

-  Yüksek oranda tahıl içeriğinden dolayı yüksek enerjili ve nişastalı bir yemdir.

-  Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden oluşmaktadır.

  Tavsiyeler

-        Eğer Aktif Süt Ekstra yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-         Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-         Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının %3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-       Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının %1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-      Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-        Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.


 

    Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Fors Ekstra

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

9

20

-

5

-

25-30

10

20

-

5

1

20-25

8

20

4

1

-

25-30

9

20

4

1

1

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.