background
İtibar

Tanımı

-         Yüksek verimli sağmalların beslenmesi için fresh, pik ve orta laktaston dönemlerinde kullanılmak amacı ile tasarlanıp formüle edilmiş sığır süt yemimizdir. İşletmenin elinde bulunan kaba yem kalitesi ve diğer hammaddelerin (mısır, arpa, buğday, sfk,atk vb.) varlığına göre tüm verim gruplarında rahatlıkla kullanılabilir.

 Özellikleri             

-         %20 ham protein içeren,  bypass protein ve aminoasit içeriği yüksek bir süt yemimizdir.

-         Mısır silajı ve saman gibi protein oranı nispeten düşük hammaddelerle iyi sonuç verir. Protein düşüklüğüne bağlı verim kayıplarının önene geçer.

-         Yüksek oranda tahıl içerdiğinden, yüksek enerjili ve nişastalı bir rasyonu vardır.

-         Kaba yem sindirimini arttırmak, asidoz, laminit, gibi metobilik rahatsızlıkların önüne geçmek için tampon maddeler içermektedir.

-         Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

Tavsiyeler

-          Eğer İTİBAR süt yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

   Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

İtibar

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

Kg/gün

20-25

9

20

-

5

-

25-30

10

20

-

5

1

20-25

8

20

4

1

-

25-30

9

20

4

1

1

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.