background

Prestij Süt

Prestij Süt

Tanımı

-         Laktasyon başı ve orta laktasyon dönemindeki sağmalların beslenmesinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış enerji, protein içeriği dengeli. Yetiştiricinin elinde bulanan diğer hammaddeler (arpa, buğday, mısır, atk vb.) ve kaba yem kalitesine göre tüm verim gruplarında kullanılabilecek süt yemimizdir.

Özellikleri

-         %19 ham protein içeriğine sahip olup protein kalitesi yüksektir.

-         Rumen pH dengelemek süt verimi ve kalitesi arttırmak için ekstra maya içermektedir.

-         Sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden oluşur.

-         Döl tutma ve kızgınlık problemlerine karşı pozitif etkisi vardır.

-         Sindirimi kolay, bio-yararlılığı yüksek ve lezzetli bir tamamlayıcı yemdir

 

Tavsiyeler

-          Eğer PRESTİJ SÜT yemine yeni başlıyorsanız en az 10 gün eski yeminizle karıştırarak geçiş yapınız.

-          Sağmal hayvanlarımızın günün 24 saati taze yeme ulaşımı sağlanmalıdır.

-    Sağmal hayvanlarımız günlük olarak canlı ağırlıklarının%3-4’ ü kadar kuru madde tüketmeye ihtiyaç duyarlar. (İklim, Barınak koşulları, süt verimi vb. koşullara göre değişir)

-   Sağmal hayvanlarımızın işkembe faaliyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için günlük olarak canlı ağırlıklarının%1 kadar iyi kaliteli kuru ot (Yonca kuru otu, Kuru yulaf otu, Arpa hasılı vb.) tüketmeye ihtiyaçları vardır.

-          Sağmal hayvanlarımız serbest barınaklı sistemlerde her 100 kg vücut canlı ağırlığı için 1 m2 kuru yataklık alanına ve bunun 2 katı da gezinme alanına ihtiyaç duyar.

-          Sağmal hayvanlarımız hayvan başına en az 80 cm yemlik alanına ihtiyaç duyar.

·        Süt Verimi
(Lt/gün hayvan)

Prestij

Kg/gün

Mısır Silajı

Kg/gün

Yonca

Kg/gün

Saman

Kg/gün

Tahıl

20-25

10

20

-

5

1

25-30

11

20

-

5

2

20-25

9

20

4

1

1

25-30

10

20

4

1

2

* Tabloda verilen kaba ve kesif yem miktarları hayvan başına günlük verilecek miktar olarak bildirilmiştir. Tablodakilerden farklı bir hammadde kullanılacaksa bölge satış yöneticinizden destek isteyiniz.